SZZ Gebedsbrieven

Gebedsbrief, augustus 2006

                                                                                                            31 Juli 2006

 

Gebedsbrief voor Augustus

Laten we dankbaar zijn voor alle dingen die we altijd maar weer kunnen doen en dat alles zover goed gaat. Het kan altijd beter en daar werken we aan.

Studies van Vusi en mij

Vusi’s studie is nu op de rails gezet en daar ben ik blij mee. Ik zal Vusi aanmoedigen om hard te werken zodat hij zijn studie snel kan afronden. Hij werkt momenteel in ‘n winkel en heeft trouwplannen en ze zijn al begonnen met het betalen van de ilobolo. Dus ik denk dat de trouwdag niet ver verwijderd is.

Mijn scriptie moet ik voor September inleveren dan kan ik dit jaar mijn studie afronden. Dus daar ga ik voor maar het schrijven is ‘n tijdrovend iets. Ik ben nu bijna klaar met hoofstuk 4 en dan nog hoofdstuk 5.

Ziekte van mevr. Mokoena

Onze zuster is regelmatig erstig ziek en dat is erg voor haar en het hele gezin. De doktoren komen er niet zo goed uit waar het probleem zit. Laten we bidden dat er duidelijkheid komt. Haar zuster heeft ‘n ‘hysto rectomie’ ondergaan en is nu ok, en het kon wel eens zo zijn dat zij die operatie ook moet ondergaan. Maar ja ik ben geen dokter. Maar we mogen ook bidden voor ‘n genezing afkomstig van onze grote Heelmeester Zelf. Dus laten we haar aan onze hemelse Vader opdragen in gebed.

 

Missionaire gemeenten

Laten we voor elkaar bidden dat we missonair zijn. Als gemeente maar ook als individuele leden. Dat de kerkeraden  en evangelisatie commissies de juiste stappen mogen nemen zodat onze gemeenten mogen groeien. Dat mensen door ons toedoen bij de kerk mogen uitkomen omdat ze zien dat we anders zijn. Dat willen wij hier en dat willen jullie ook. Zo zullen wij ook voor jullie bidden dat we niet opgaan in de noodzakelijke dingen maar dat we juist in het geloof ook de tweede mijl gaan.

 

De Here zegene jullie en Hij behoede jullie.

In dit geloof verbonden groeten wij jullie. Sietse namens allen in Madadeni en Vryheid.

Gebedsbrief, september 2006

                                                                                    28 Augustus, 2006, Vryheid

 

Gebedsbrief voor September 2006

 

Deze brief staat hoofdzakelijk in het kader van de geplande tentactie te Lysta van 22 September tot en met 1 Oktober. 

 

Tentactie

Ook in dit verband is het eigenlijk noodzakelijk dat we electriciteit en water hebben, niet alleen voor de pastorie zelf. We willen de tent opzetten op het kerkterrein zodat het duidelijk is dat we ‘n kerk zijn.  We willen de omgeving uitnodigen door middel van posters en  hutbezoeken. Het tentteam zal dit samen doen met de gemeenteleden. De dagindeling voor het team is als volgt: van 9-11 bijbelstudie, voorbereiding avondtentdienst gevolgd door gebed,  van 11-16 gelegenheid voor pastorale zorg voor de omgeving, van 18-20 is de tentdienst.

Verder bidden we om 13h00 en om 16h00.   

 

Van maandag tot en met woensdag (18-20 September) vasten we als werkers en gemeente voor de tentactie, dan willen we de Here zijn zegen vragen voor deze evangelisatie actie. 

In deze periode hebben de kinderen hun 10 dagen vakantie en hopen we dus op veel jeugd. Laten we bidden voor ‘n goede opkomst en dat we het evangelie op ‘n duidelijke en enthousiaste wijze zullen presenteren en dat de Here vele mensen in hun hart zal aanraken wanneer ze de tent gaan bezoeken.  

 

De indeling van de evangelisatie dienst is meestal als volgt:

  1. ‘n half uur tot drie kwartier zingen onder leiding van ‘n aantal zangleidsters;
  2. de master of ceremonie neemt het over, heet de aanwezigen welkom en begint met het programma;
  3. dan kan er ‘n tekening vertoont worden met ‘n geestelijke boodschap
  4. vertoon van ‘n video (over het leven van Jesus, of over Aids etc.)
  5. er kan ‘n getuigenis gegeven worden of er kan ‘n solo worden gezongen
  6. gebed
  7. preek en gebed (soms gecombineerd met ‘n ‘altar call’)
  8. afkondigingen
  9. afsluitingsgebed met afkondigingen

 

Tot slot willen wij jullie voorbede vragen voor ds. Theron. Hij heeft nog steeds regelmatig ‘n ontsteking aan de ingewanden en wat veroorzaakt dat hij regelmatig ziek is. Volgende maand gaat hij naar ‘n specialst en eigenlijk hoopt hij dat hij zal afgekeurd worden zodat hij met vervroegd pensioen kan gaan. Hij is ook depressief omdat twee prominente kerkeraadsleden  zijn ziek-zijn niet serieus nemen.

 

Broeders en zusters we vetrouwen erop dat de Here onze gebeden zal horen en verhoren. De Here bevolen, Sietse namens allen te Madadeni en Vryheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebedsbrief februari 2008

Gebedsbrief voor Februarie 2008 Het nieuwe jaar is al weer bijna een maand oud en het kerkelijk programma begint nu net weer. De celgroepen, catechese en zondagsschool  zijn vorige week weer begonnen en ik zal de preekbeurten op de twee scholen deze week  regelen. Dan ga ik elke week waarschijnlijk een school bezoeken en daarnaast zullen we proberen iets te regelen voor de Aids/sex  voorlichting. Laatst stond er in de krant dat de Aids bewustmaking op de middelbare scholen, had gefaald. Dat is ook niet zo mooi, maar op de keper beschouwd moet de jeugd vanuit het ouderlijk huis onderwezen worden.  Daarnaast willen we met de zusters een of twee keer per maand een bezoekje brengen aan het ziekenhuis hier in Madadeni om daar geestelijke bijstand te verlenen aan patienten door zingen, preken, gebed en gesprekken. Wilt u bidden voor dit weekprogramma dat de Here de activiteiten wil zegenen en dat zij die het leiden dit ook met ijver en kracht van de Geest mogen doen. Dan wil ik graag uw voorbede vragen voor het werk op Arbor Park. Enerzijds voor de samenwerking met de Doppers van Newcastle dat dit een hechte band mag creeeren en dat de ondersteuning vanuit Newcastle mag groeien. Momenteel hebben we onze steunpilaar , Quintus Simms die altijd klaar voor ons staat, maar deze broeder wordt ook ouder.  Laten we bidden voor deze gemeente dat het evangelisch vuur mag groeien. Daarnaast  willen we graag voorbede vragen voor de tentactie die we gepland hebben voor  5-16 Maart midden in de wijk Arbor Park. Ik moet nog toestemming krijgen van de gemeente en daar moet ik deze week ook achter aan. Laten we bidden dat we de Here de harten van hen die het nodig hebben ook bereikt worden.  7 Februari komt een afvaardiging van de Classis bij ons op bezoek om te komen tot afstichting van de Gereformeerde Kerk Madadeni-Arbor Park. Als dat zover komt dan worden we een volwaardige gemeente waar gedoopt en avondmaal kan worden gevierd. Laten we bidden dat dit gesprek goed mag verlopen en dat we spoedig een officiele gemeente mogen worden.  Broeders en zusters, ‘baie dankie’ voor jullie gebeden en wij zullen voor jullie bidden. Vriendelijke groeten van het zendingsteam, Sietse Veenstra.

 

 

Contact

"De Wijngaard"

Dorpsstraat 134a,
1531 HP Wormer
06-1629 9993

<meer>

 

 

 

 

 

anbi