JBC

jbc logo

Op de JongerenBijbelstudieClub of JBC zijn alle jongeren van 15 en ouder van harte welkom.

We willen de interesse/nieuwsgierigheid voor Gods woord opwekken

d.m.v. o.a. bijzondere Bijbelverhalen / profetieën  en actuele maatschappelijke en religieuze thema's.

 

 

Indeling van een JBC - Avond: 
inloop koffie/thee/fris
Start gebed (rondje gebedspunten)
Onderwerp tekst/presentatie /filmpjes (via beamer)
Drankje/hapje/snoepje
Stellingen/discussie/napraten
Sluiting variërend (eindigen met gebed/filmpje/gedicht etc ingevuld door jbc’er)

Tijd: 1x in de 2 weken op zondagavond van 19:30 - 21:00
Plaats: Thuis bij Mirjam en Bertil Maarseveen
Frans Halsstraat 24 / Wormerveer
JBC site : www.5olas.nl