SZZ

SZZ Bezoek

Bezoek Zuid-Afrika:


Zoals u wellicht reeds vernomen hebt, hopen D.V. Cees Beumer en Dirk Jan Dirkmaat half februari naar Zd. Afrika te gaan om daar onze zendeling ds. Sietse Veenstra, zijn gezin en de overige medewerkers te ontmoeten.
Het is de bedoeling dat zij op donderdagochtend 17 februari vertrekken en dat zij op zondagochtend 26 februari weer voet op vaste Schiphol bodem zullen zetten.
Het bestuur van de stichting Zending Zuid-Afrika en de kerkenraad van Wormer staan geheel achter dit bezoek.
Zij zullen daar het zendingsveld gaan bezoeken en vooral de dagelijkse werkzaamheden mee gaan maken. Zo zullen er kerkdiensten worden bezocht, hutbezoeken worden afgelegd, scholen en het ziekenhuis met een bezoek “vereerd”, en verder alles worden gedaan wat Sietse hen “voorschoteld”.
Zij gaan ook in gesprek met de kerkenraad en evangelisatiecommissie van de Dopperkerk te Newcastle. Met deze beiden is het de bedoeling om een evangelisatie-aktie te gaan houden onder de Zulu’s te Newcastle.
We zijn dan ook dankbaar dat de Dopperkerk van Newcastle tesamen met ons op wil trekken om het evangelie onder de Zulu’s te verkondigen.
Uiteraard zullen beide broeders zo veel mogelijk op film en foto trachten vast te leggen. Na hun thuiskomst hoort u zeker meer van hen.
Wellicht zijn er nu broeders en zusters die “iets” (bedenkt u zelf maar wat) mee willen geven voor het zendingsechtpaar, hun kinderen of de 3 helpers? Als het niet te groot is, dan willen zij dit zeker meenemen. Ook een extra gift voor het werk in Madadeni is van harte welkom. U kunt deze gift storten op de giro van de stichting:

3875157 t.n.v. Stichting Zending Zuid Afrika te Wormer.

Het is altijd erg leuk om iets extra’s in Zuid-Afrika “achter” te laten. Wilt u hieraan meewerken?

Bestuur Stichting Zending Zuid-Afrika

yt live icon
Volg de live kerkdienst  hier

 

Of bekijk ze terug op ons  youtube kanaal

 

We zijn ook te vinden op Facebook

facebookicon

 

 

Contact

"De Wijngaard"

Dorpsstraat 134a,
1531 HP Wormer
06-1629 9993

<meer>

 

 

 

 

 

anbi