Verslag tentactie

Verslag tentactie 22 september tot 1 oktober te Madadeni  

Tentactie

 

  Ochtendbijbelstudie 

Elke morgen wordt er begonnen met gebed om 09:00 uur, waarin iedereen ging bidden voor de tentactie. Vervolgens gingen we verder met de bijbelstudie, waarin er toch weer elke morgen interessante dingen naar voren kwamen. We hebben het vrijdag 22 september gehad over Ezechiël 18:4 waar het gaat over verantwoordelijkheid voor je zonden. Je bent zelf verantwoordelijk en niet iemand anders.

Maandag 25 september hebben we het gehad over Jesaja 58:1-7. Hier gaat het erover dat je niet moet zwijgen als je iemand ziet zondigen, maar erover moet gaan praten met die persoon, want misschien weet hij wel niet dat hij zondigt. Je moet God zoeken hierin. Ook gaat het over vasten, dat God mensen wil bevrijden en dat jij daarvoor zou kunnen gaan vasten, wat wij ook elke eerste zondag van de maand doen voor de zending.

Dinsdag 26 september hebben we gesproken over Galaten 1:6-10. Deze tekst zegt dat we ons niet zomaar iets moeten laten wijsmaken, maar dat alles wat we horen moeten toetsen aan de bijbel! We hebben het naar aanleiding van dit stuk over gehad of we een pp (people pleaser) of een jp (Jesus pleaser) waren. Er zijn geen compromissen mogelijk, niet Jezus en de vooroudergeesten. Er is maar 1 weg tot God, namelijk Jezus Christus.

Woensdag 27 september hebben we gesproken over Johannes 1:16-18. Elke dag zijn Gods zegeningen nieuw. We mogen genade op genade ontvangen, oneindige genade ligt voor ons klaar. Als we Jezus hebben gezien, dan weten we ook hoe God is, want de Vader en Jezus zijn één!

Op donderdag 28 september hebben we gesproken over Romeinen 16:17-20. Met wie gaan wij om, want waar je mee omgaat word je mee besmet. Kijk uit waar je jezelf door laat leiden. Ken de bijbel en weet wanneer mensen iets spreken wat daar niet in voorkomt. De vraag waar iedereen over na mocht denken gedurende dag was: Op welk gebied in jouw leven heb jij het nodig dat God satan voor jou vertreedt?

Op vrijdag 29 september hebben we het gehad over Jacobus 5:14-16 en hoe dit toe te passen in de situatie te Madadeni. Er zit kracht in gebed en zonden belijden aan elkaar. We worden dan gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Ziekte wordt niet altijd veroorzaakt door zonden. Dit is alleen moeilijk toepasbaar in Madadeni, ziekenzalving, omdat mensen dan gaan denken dat de “olie” iets doet, omdat heel veel toverdokters dit ook gebruiken, hier moet dus voorzichtig mee worden omgegaan.

Op zaterdag 30 september hebben we het gehad over wat een profeet nu eigenlijk is en of wij die vandaag de dag nog steeds hebben. We kwamen erachter dat een profeet een geïnspireerde prediker is, volgens de Amplified Bible. Elke profetie moet ook weer getoetst worden aan het woord van God, want er zijn vele valse profeten hier in Zuid-Afrika, die ook naar de kerk gaan en zeggen dat Jezus hun Heer is, maar die Jezus niet werkelijk hebben geaccepteerd als hun Heer.

 Diensten tijdens tentactie
 
Vrouwen tijdens tentactie 

In de dienst op dinsdag 26 september hebben we gesproken over Romeinen 7:14-26 en Romeinen 8:2.

Er is ook 3 verschillende keren gepraat over Romeinen 6:23. Dit moest duidelijk gezegd worden hier, het loon van de zonden is de dood!

Ook heeft dominee Veenstra gesproken over een magneet, dat Jezus als een magneet werkt. Eerst trekt Hij je aan om je van je zonden af te helpen en daarna stoot Hij je weer af, om de wereld in te gaan.

Zaterdag 30 september waren er drie diensten, 1 voor getrouwde vrouwen waar dominee Veenstra heeft gesproken.

In de jeugddienst heeft Nathi, een medewerker gesproken en ook ik heb een korte overdenking gegeven met als onderwerp: “Kiezen, wie je dienen zult! Het ging erover wie er op de troon van je hart zit, jij of God. Je kunt niet twee heren dienen, staat er in de bijbel, dus er zijn geen compromissen mogelijk. Ook heb ik gesproken over het feit dat God een relatie met jou wil, Hij wil je hele hart, Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon ervoor gegeven, omdat Hij jou zo graag wilde hebben.

Mannen en vrouwen zaten ieder aan hun eigen kant tijdens de actie.

Tijdens elke dienst werd er een korte overdenking gegeven aan de hand van een sheet, die meestal door Nati werd gepresenteerd. Op deze sheet stond een afbeelding waar hij dan over ging praten, met als doel de mensen uit te leggen wat het betekent om een Christen te zijn. Daarna ging Steve praten over het hart. Hierin werd uitgelegd wat er moet gebeuren voordat je Christen wordt en wat er dan gebeurt in je hart. Ook werd er gepraat over wat er gebeurd als je blijft zondigen, dan komt de satan weer terug om bezit te nemen van je hart, want hij ziet het als zijn huis, dus dat huis moet wel bewoond worden door de heilige Geest, want als het leegstaat dan komt satan weer terug.

Er was ook elke dienst tijd voor worship in Zulu en in het Engels.

Hierna werd er een preek gehouden over verschillende onderwerpen, die allemaal te maken hadden met redding, zonden en de gevolgen van de zonden en wat ze nu moeten doen om gered te worden.

Drie keer was er ook een ‘altar-call’, dit is dat de mensen naar voren mogen komen als ze gered willen worden door Jezus. Hier werd wel goed op gereageerd. Daarna namen we mensen even mee naar een andere ruimte om kort uit te leggen wat het betekent om Christen te zijn en dan om hun namen te noteren. We vroegen ze ook om de volgende dag terug te komen voor onderwijs en bediening. Helaas kwamen er niet zoveel opdagen de volgende dag, maar de mensen die wel kwamen hebben we verteld en uitgelegd wat het betekent om Christen te zijn, er werd ook twee keer gebeden, het eerste gebed was om Jezus als Heer aan te nemen in je hart en de andere keer was om demonen kwijt te raken. Verdere begeleiding werd nog gegeven aan mensen die ziek zijn of die iets voelde wat niet goed was.

Mannen tijdens tentactieGebedstijden 

Elke middag om 16;00 uur wordt er gebeden voor de tentactie en voor iedereen afzonderlijk, die een eigen taak heeft in het geheel.

De tentactie begon namelijk om 18:00 uur en duurde tot uiterlijk 20:45 uur. Na de dienst om ongeveer 21:00 uur werd er gedankt voor alle zegeningen tijdens de dienst. Dit was tevens de afsluiting van de avond, want iedereen was dan zo moe, dat we rond 22:00 uur toch echt wel naar bed wilde gaan.

                Koortje 

Koortje tijdens tentactieVan links naar rechts:Vusi, George, Happy, Vangile, Francine en SteveOp keyboard: Phewa 

Voor de gelegenheid hebben we een koortje samengesteld om Engelse liederen te zingen. Hier waren wij ons het klaarmaken om “Amazing Grace” te zingen.

 Ophaalservice 

Elke dag werden er mensen opgepikt uit sectie 7 om te komen naar de tent met de bus. Soms zat de bus helemaal vol, dan moest iedereen bij elkaar op schoot.

Kerkbusje en motorfiets dominee Veenstra
 
Gemeenteleden 

Hier mamThabete met 3 van haar 10 kinderen, die elke dag de tent heeft bezocht, zij is ook een trouw lid van de gemeente.

MamThabete met kinderen 

De tentactie werd afgesloten met een gemeentedag, waarop we allemaal met elkaar gingen eten. Al met al een geslaagde actie, nu de Heer bidden dat Hij al die mensen, die een keuze hebben mogen maken voor Hem ook naar de kerk leidt, want je kunt niet alleen geloven.

yt live icon
Volg de live kerkdienst  hier

 

Of bekijk ze terug op ons  youtube kanaal

 

We zijn ook te vinden op Facebook

facebookicon

 

 

Contact

"De Wijngaard"

Dorpsstraat 134a,
1531 HP Wormer
06-1629 9993

<meer>

 

 

 

 

 

anbi