SZZ Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2011

Nieuwsbrief voor de steunbiedende kerken van de Stichting Zending Zuid-Afrika.

                    Wormer, 23 februari 2011.

Zusters en broeders,

Het heeft wellicht even geduurd, maar we hebben nieuwe informatie van het zendingsveld waar ds. Sietse Veenstra met zijn helpers werkzaam zijn.

De gemeente van Madadeni groeit gestaag. Waar ds. Veenstra met zijn helpers zaait geeft God Zijn zegen en wasdom.

Niet ver van Madadeni ( ongeveer 3 kilometer) is een nieuwbouw wijk in aanbouw. Nieuwbouw houdt in dat er kleine zinkplaten huisjes worden gebouwd. Deze wijk heet emaVilakazini. De gemeente van Madadeni wil hier ook het Evangelie gaan verkondigen en starten met een tent-evangelisatie actie.

Om deze tent neer te kunnen zetten is er een stuk grond gekocht van 60 bij 40 meter. De kosten

voor de grond zijn omgerekend 60 euro.
 Na deze tentevangelisatie  actie zijn er plannen om een zinkplaten gebouw als kerk te bouwen en

 van hetzelfde materiaal een soort van pastorie/kosters woning. Er zijn ook plannen om in de kerk een Drop-inn centrum te beginnen wat betekent dat aids-kinderen 2 keer per dag een maaltijd en medicijnen tegen aids krijgen.

Verder willen we op dit terrein een kleinschalig project beginnen door het verstrekken van micro

krediet. De “koster” wil op een stukje van ons aangekochte terrein beginnen met het houden van

kippen. Het is de bedoeling dat je op deze manier de mensen (in dit geval gemeenteleden) zelf hun

geld laat verdienen.

Dit jaar gaat er weer een delegatie van 4 personen vanuit Wormer naar het zendingsveld. Zij

vertrekken zo de Here wil dinsdag 22 maart en hopen vrijdag 1 april vroeg weer voet op Nederlandse bodem te zetten.

Er is veel om dankbaar voor te zijn. Er is ook veel om voor te bidden. Er is veel om te bespreken voor

 de delegatie. Als de delegatie terug is hopen we u meer informatie te geven.

Stichting Zending Zuid-Afrika

  

  

De richting waarin de foto is genomen, daar houdt het terrein van die mnr. Vilakazi op. Dus wij zitten

op de grens. De mensen wonen allemaal aan de kant vanwaar de foto is genomen.

De gemeenteleden op de foto zijn: Dudu, Khosi, mnr. Kunene en zijn vrouw, zuster Masondo, Sibusiso,

zuster Tabede, oma Kunene en oma Khumalo en tot slot helemaal rechts Tebuho, die wrs. zal gaan

 wonen op het terrein en kippen gaan verkopen.

Rechts ziet u de buurman/vrouw aan de rechter zijde. Deze heeft elektriciteit en de elektriciteit

 kabels lopen over ons erf. De waterleiding loopt aan de voorkant van het erf net op de andere

kant van het zandpad.

Nieuwsbrief, oktober 2010

Madadeni 21 oktober 2010.

Zendingsbrief  8e jaargang nr. 4

Het vorige rapport dateerde van juni dit jaar en daar schrok ik van. Ik ben veel te laat met het schrijven van dit rapport. Excuses daarvoor.Het vorige rapport bevatte een aantal punten die ik als opstapje wil gebruiken voor dit verslag. Het eerste punt was dat de situatie te Arbor Park ons weerhield om elders te gaan werken. Het ging moeizaam te Arbor Park tot aan het einde. Er was weinig vrucht op ons werk en de kosten waren hoog voor ons. Vorige week hebben we de  knoop doorgehakt; we stoppen met de wijk  Arbor Park. Oma Mlambo en haar kleinkind en zuster Nxumalo zullen zich aansluiten bij Madadeni en we zullen ze helpen met geld voor het transport zodat ze in ieder geval de zondagse eredienst  en de zustersbijeenkomsten  kunnen bijwonen.

Het jeugdwerk was een zorgen kindje en dat is nu wel veranderd. Niet dat er nu tientallen jongeren elke zaterdag bij elkaar komen, maar er is een vaste kern die elke week  bij elkaar komt.

Als ik iets mag zeggen over sommige zaken zoals spanningen en jeugd- dan valt het op dat onze jonge gemeente erg radicaal  is c.q. wil zijn en  dat is niet iets vreemds in de zending; je bent vol van het Evangelie en dat wil je doorgeven en je denkt dat allen net zo fanatiek zijn als jij. Je hebt allerlei opvattingen van zo en zo behoort een gelovige en een gemeente  te zijn. Dat is enerzijds mooi en goed maar het kan het gevaar in zich hebben dat je onverdraagzaam oftewel kritisch wordt naar anderen die niet zo’n enthousiasme hebben. Hoe ga je met dit verschil om? Er is de roep naar heiligheid maar er moet ook ruimte zijn voor falen en voor herstel en voor genezing en voor reparatie om het zo maar te zeggen. Ik denk dat beide elementen een rol moeten spelen. En om daar evenwichtig, Bijbels mee om te gaan is moeilijk. Laten we daar voor bidden.

Ik had gedacht om door het opzetten van projecten die gericht zijn op de noden c.q. wensen van de omgeving, de drempel van de kerk te verlagen. Ik heb het hier over gehad  met de ‘staat makers’ in de gemeente. Dit  werd aangehoord maar aan het eind toch resoluut afgewezen. Het moest blijven bij primair evangelisatie werk en als we een plaatje van de gemeente willen dan gaan we naar Handelingen 2 aan het einde. Wat ze graag willen is om het Evangelie te verspreiden met of zonder de tent. Dus het verlangen is daar om het Evangelie door te geven niet direct te Johnstone zoals eerder werd vermeld, maar in een groei wijk dicht bij Lysta genaamd ‘emaVilakazini’. Daar wonen al twee zusters van onze gemeente. Dus daar willen we ons nu de komende tijd op focussen.

Uit deze staatmakers in de gemeente hebben we acht gekozen die als een soort kerkenraad zullen gaan functioneren totdat deze groep wordt overgenomen door ouderlingen en diakenen; zij zijn het comité  die de gemeente zal leiden samen met mij als de dominee. Verder heb ik heb mijn visie met hen gedeeld, nl. dat we in de komende tien jaar minstens vijf gemeenten willen stichten te Madadeni. En daar stond dit comité achter.

Zoals jullie zien zijn er een paar grote veranderingen doorgevoerd die ertoe moeten leiden dat de gemeenteleden het gevoel hebben ‘dit is onze gemeente waar wij verantwoordelijk voor zijn’.  Laten we in verbondenheid aan Hem doorgaan om het Evangelie te verspreiden in onze directe omgeving. Zegenwensen worden jullie toegebeden vanuit de gemeente Madadeni.

Nieuwsbrief, juli 2008

Nieuwsbrief – Zending Madadeni

Jaargang 6, nummer 3                                                                                                                                              Vrijheid, 28 juli 2008

 

Lange termijn planning

Momenteel zijn we druk bezig met het maken van een beleid voor 5 jaar, of te wel een lange termijn planning. Ik van deze kant met George en de zendingscommissie te Nederland zijn druk bezig met de opstelling ervan. De wens is om gemeenten te stichten die zelfstandig zullen functioneren. We hebben nu twee wijken en die moeten nog verder toegerust worden zodat ze meer op eigen benen kunnen staan. Daarvoor is kader nodig en daar werken we aan, maar zoals alle veranderingen, deze zaken nemen tijd. Als de toerusting werkt en we kader hebben gaan we over tot de stichting van een derde wijk in de buurt van St. Lewis Highschool. Deze school is ongeveer 2.5 km verwijderd van waar onze kerk te Lysta staat.  

Jongerenkamp

Het plan was om het jongerenkamp als start te laten gelden voor de opening van een derde wijk. Daar zijn enige onzekerheden omtrent de voortgang van het kamp in het komende jaar i.v.m. het geweld in ons land. Als we het een jaar uitstellen dan zitten we met het 2010 wereldvoetbaltoernooi dat hier zal worden gehouden en dan staat ons land, vooral het zwarte deel, op zijn kop. En omdat dit samenvalt met ons jeugdkamp, zal dat niet goed kunnen werken. Laten we bidden om wijsheid wat om te doen. 

Doorwerking van het evangelie in de diepte

Het is belangrijk dat het Evangelie doorwerkt in de diepte van een mensenleven. In eerste instantie in ons eigen leven als christenen en leiders. Daarna kan het Evangelie pas worden doorgegeven. Laten we bidden dat alle werk in de gemeente die ernst zal dragen en dat we niet ‘oppervlakkig’ te werk zullen gaan. Laat de Heilige Geest zijn werk mogen doen dat we elke dag, elk uur en elk moment weten dat we gezonden zijn net zoals de Zoon gezonden was om de wil te doen van de Vader in de hemel. Dan zal er een werking uitgaan naar buiten toe (Johannes 15:5, zegt: ‘en gij zult vrucht dragen’), daar is geen twijfel over mogelijk en elke keer weer treft mij de stelligheid waarmee dit gezegd wordt. Dit is een belangrijk gegeven voor de inrichting van het gemeentewerk! 

Projecten

We hebben het gehad over een groente tunnel maar bij nader inzien wil ik een andere aanpak voorstellen. De Zulu’s zijn gemeenschapsmensen en een tunnel wordt gedragen door een drietal mensen en die moeten ervoor zorgen dat de groenten verkocht moeten worden. Maar de doelgroep, de omgeving van Lysta, heeft geen geld. Al hun geld gaat naar de basiszaken zoals Mieliemeel, olie, brandstof en andere levenskosten. Er is maar weinig geld over voor groente. Dus stel ik voor dat we een gemeenschapstuin zoals die bij onze kerk is, opzetten een kilometer verder en dat we met een paar verantwoordelijke mensen de gemeenschap in staat zullen stellen om een tuintje te onderhouden. We zullen de omheining, waterleiding, kunstmest en het zaad voorzien en dan moeten ze het verder zelf doen. Ze hebben bijna geen geld maar wel tijd dus laten ze het zelf doen. Roept u maar! Wat is uw reactie? (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) De andere projecten, zoals het starten van internet-, kopieer- en typfaciliteiten zullen aandacht krijgen wanneer er meer duidelijkheid is over de komst van de jongeren naar de zending hier in Zuid Afrika, want ik wil dit graag met hen opzetten.  

Verbouwing pastorie en bouw van een rondavel

Wil een of twee steunbiedende kerken dit item voor hun rekening nemen? De kosten voor toilet en douche en betegelen, inbouwkasten (keuken en slaapkamers), elektrische uitbreiding, afvoerwatersysteem en loodgieterwerk bedragen in totaal R 12.000. En optioneel graag een zonverwarmingssysteem wat bijna R 10.000 kost als dat er financieel kan. Dan zijn de kosten van de bouw van een rondavel (dit is een rond huis met een rieten dak, en het riet en de deuren en de palen daarvoor heb ik al) zoals 2 deur- en raamkozijnen, stenen, cement, veiligheidshekken, en arbeidsloon zo ongeveer R 14.000. Willen jullie hiervoor contact opnemen met Dirk Jan? 

Jeugd

 We zijn nu bezig dit op te pakken en ik ben blij dat ik dit met Mokoena samen kan doen omdat hij een goede visie heeft. We hebben al drie leiders aangesteld en dit willen we nu verder uitwerken. De bedoeling is dat ze zondagsmiddags bij elkaar komen omdat het voor hen toch moeilijk is om zaterdags te vergaderen. Het is alleen wat moeilijker omdat we zondags ook naar Newcastle gaan voor de tweede dienst maar het zij nu maar zo. We gaan dan een broodje en thee verzorgen zodat de jongeren dan ‘s middags om 14.00 uur kunnen vergaderen zonder om eerst naar huis te gaan voor eten. Deze drie leiders werken nauw samen met George en mij. 

Catechese

De catechese is nu als volgt opgezet. Dit doen we als gemeente exclusief de kinderen van de zondagsschool, op zondagen als een toevoegsel aan de zondagse eredienst gedurende ongeveer 30 minuten. De ene week onderricht Mokoena de gemeente en ik de andere week.    Dit zijn zoal de zaken waar we momenteel mee bezig zijn. Laten we door de Geest wandelen en Hem de eer en glorie geven in onze levens. Tot wederhoor, Sietse namens de wijken in de RSA.

ds. S. Veenstra    P.O.Box 1651    Vrijheid 3100    Zuid-Afrika  -  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief, augustus 2006

Nieuwsbrief – Zending Madadeni

Jaargang 3, nummer 7                                                                                           Vrijheid, 28 augustus 2006

 

Studies van Vusi en mij

Vusi woont bij zijn ouders en is actief in de Aids­voorlichting en daarnaast studeert hij. Alles is nu geregeld met de universiteit van Potchefstroom, maar omdat Reitsema en Wielenga hem niet kunnen begeleiden in de studie, komt dit nu bij mij terecht.

 

Ik ben bezig met het laatste hoofdstuk van mijn scriptie en de hoofdstukken 2-4 zijn bij de professor. Hierop heb ik nog geen reactie gehad. Het laatste hoofdstuk is maar taai, terwijl de scriptie in september dient afgerond te worden.

 

Bouw pastorie

Het huis is nu klaar; er zit diefwering in alsook in de kerk. Nu zijn we druk met de aanleg van de watervoorziening, maar de aanleg van de elektriciteit laat nog even op zich wachten. Dan zullen we zeil op de vloer doen en dan de gordijnen in pastorie en kerk.

 

Tentactie

Deze zal plaatsvinden van 22 september – 1 okto­ber te Lysta .  De bezetting zal waarschijnlijk bestaan uit Vusi, Steve, George en ondergetekende en nog een andere broeder plus de gemeenteleden. Ook hen willen we actief betrekken bij de tent door de uitnodigingen en mogelijke dramastukjes voor hun rekening te nemen. Ook zullen we andere prominente voorgangers vragen om te preken in de tent zoals dit gebruikelijk is met evangelisatie acties als deze.

 

Een probleem was de ‘alter call’; dit is de oproep om naar voren te komen en de Here Jezus aan te nemen als hun persoonlijke Verlosser en Heer. Dit werkt naar twee kanten, een positieve en een negatieve. De positieve is natuurlijk dat de mensen een keuze voor de Here maken en zo verder begeleid kunnen worden. De negatieve kant ervan is dat men het vaak opvat als ik heb de Here aangenomen en ben nu een gelovige terwijl er nog intensief begeleidt moeten worden, wat vaak niet gebeurd en de mensen zich dan een kind van de Here noemen, maar niet weten wat dat inhoudt. Dit moet dus opgevolgd worden met verder bijbels onderricht na de desbetreffende dienst of de volgende dag.

 

Arbor Park

Na oktober hopen we met wekelijkse diensten en een doordeweekse celgroep te beginnen.

 

Tuinproject

De omheining hopen we volgende week te regelen; deze week wordt er geploegd en wordt compost gehaald. Pootaardappels, wortels en diverse andere groenten  zijn besteld en de omgeving waardeert het.

 

Gospelgroep

We hebben een muziekleraar gevonden en de jongeren zijn enthousiast en we zullen beginnen na de 7e september wanneer Steve is verhuisd naar de pastorie te Lysta.

 

Een vriendelijke broedergroet namens de broeders en zusters te Madadeni. Sietse.


ds. S. Veenstra  –  P.O.Box 1651  –  Vrijheid 3100  –  Zuid-Afrika  -  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief, november 2005

Nieuwsbrief – Zending Madadeni

Jaargang 3, nummer 7                                                                                                                                   Vrijheid, 28 november 2005

 

Rapport 21

Deze keer wil ik het met jullie hebben over de kerkelijke voornemens voor 2006. Het eerst wat ik met jullie wil bespreken is: 

‘Kerkbouw’

U weet dat wij al geruime tijd kerkten in de drank­winkel te Lysta en dat we daar uit moesten; nu kunnen we gelukkig tijdelijk kerken in een woning, die niet gebruikt wordt, van een zuster van de gemeente. We hebben besloten om een kerkterrein te kopen en een ‘kerk’ te bouwen van ijzeren/ zinken dakplaten en dan later dit op te graderen door een ordentelijke kerk te bouwen. Dit is dan ons kerkelijk centrum van waaruit we gaan werken en hopelijk kan dat financieel gezien.  

Aansluiting bij Classis Itheku

We willen eraan werken dat we het komende jaar ons kunnen aansluiten bij de classis. Daarvoor is nodig dat we een aantal ambts­dragers hebben. Momenteel hebben we twee, namelijk Steve als ouderling en ik als predikant. Ik weet niet of dat voldoende is maar volgens mij heb je 3-4 ambtsdragers nodig. Dus hebben we mannen nodig. Op het moment hebben we geen mannen en de ene jongere die we hadden die wordt door zijn moeder gedwongen om met haar naar de kerk te gaan maar we zullen hier achter­aan gaan omdat we hier en daar wat vraagtekens hebben bij de oprechtheid van dit verhaal. Hij is nog jong maar hij zou dienst kunnen gaan doen als een diaken. Verder moeten we proberen om mannen erbij te krijgen. Dus dat is een groot voornemen voor 2006, als voorwaarde om volwaardige aansluiting te krijgen bij classis iTheku (Durban). Hoe we dit zullen gaan doen zal ik met Steve, George en Vusi bespreken.  

Schoolevangelisatie

In de eerst helft van het schooljaar moeten we onze tijd goed gebruiken op de scholen en dan spreken we over de maanden februari tot en met juli. Daarna wordt het moeilijk omdat dan de eindexamens beginnen. We concentreren ons op Sizanani, Dedangifunda en St. Lewis. Dit gaan we op drie manieren doen:1.      De wekelijkse dag­ope­ningen op de donderdagen en dan elke week een school.2.      De Aids-voorlichting, elke maand een keer per school.3.      Een volleybaltoernooi. 

Studie

De studie van Vusi begint volgend jaar in februari en wel voor 3 vakken. Hij wil naast zijn werk deze drie onderwerpen gaan doen. Hij is beheer­der van een benzinevulstation nabij Howick. Ds. Reitsema zal zijn studiebegeleider zijn. Ik zelf wil het komende jaar mijn studie afronden en dat zal nog een hele klus worden maar ik denk nu de trein op de rails staat dat moet kunnen.  

Gemeenteprogramma

Momenteel lopen er drie programma’s door de week: de zondagsschool op woensdag, de zuster­bijeenkomst op donderdagmorgen en de celgroep op vrijdagmiddag. De jeugd is maar moeilijk; we hadden een groep die bij elkaar kwam op de zaterdagen maar dit loopt niet meer. 
Evangelisatieactie te Newcastle
Voor het komend jaar hebben we afgesproken dat we elke laatste zondag van de maand een evangelisatie bijeenkomst hebben, met daarbij de mogelijkheid dat we elke zondagmiddag een kerkdienst gaan beleggen en door de week een bijbelstudie/celgroep gaan starten op donderdagmiddag.  

Steve

Hij wil graag trouwen en om financiën daarvoor te krijgen wou hij het project van de telefoon­container starten. Hij krijgt dit niet goed van de grond en de reden daarvoor is niet zo duidelijk aan te wijzen. Hij zal het nog een keer proberen en als dat niet lukt dan houdt hij er mee op. Dan gaan we naar plan B en dat is dat hij zal gaan solliciteren bij de politie. Hij is bezig met zijn rijbewijs en als dat gehaald is kan hij daarmee beginnen 
George Mokoena
Deze broeder was/is een goede aanwinst voor ons en we hebben al veel van hem geleerd maar waarschijnlijk zal hij voltijds in een andere gemeente gaan werken en ons dus binnenkort gaan verlaten. In de praktijd betekent dit dat Steve en ik alleen overblijven omdat Vusi qua werk en studie vastzit te Richmond.  Zo liggen de zaken erbij broeders en zusters en ik ben blij dat we een goed jaar hebben gehad en dat we met de Here mogen uitzien naar een nieuw jaar waarin we samen met Hem het werk mogen doen. Het volgende rapport zult u ontvangen in januari omdat we 18 december de afsluiting hebben van dit jaar en we beginnen weer rond de 20ste januari in 2006 met ons gemeenteprogramma, dan beginnen de scholen ook weer. In januari hoop ik jullie een jaarprogramma te geven voor 2006.  Vriendelijke groeten namens allen die hier in Madadeni betrokken zijn bij de zending,  Sietse.

ds. S. Veenstra    P.O.Box 1651    Vrijheid 3100    Zuid-Afrika  -  e-mail: sieveen@bundunet.co.za

yt live icon
Volg de live kerkdienst  hier

 

Of bekijk ze terug op ons  youtube kanaal

 

We zijn ook te vinden op Facebook

facebookicon

 

 

Contact

"De Wijngaard"

Dorpsstraat 134a,
1531 HP Wormer
06-1629 9993

<meer>

 

 

 

 

 

anbi