Visie

Nederlands Gereformeerde Kerk Wormer

"De Wijngaard"  

     

Onze gemeente  

Onze gemeente is divers, niet alleen in leeftijd maar ook in geloofsbeleving en geloofsuiting. Wij willen een gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis voelt, en waar onze relatie met God en elkaar kan groeien.  

God (onze relatie met God).  

Onze relatie met God, persoonlijk en als gemeente behoort een levende relatie zijn. Wij willen gericht zijn op God en Zijn Woord. Wij willen ons laten leiden door zijn Heilige Geest die in ons werkt als wij Jezus als onze redder en verlosser toelaten. 

Elkaar (onze relatie tot elkaar).

In onze relatie met elkaar is het belangrijk om betrokken te zijn, elkaar te bemoedigen en te troosten. De Bijbel vergelijkt ons met ledematen van één lichaam en we behoren elkaar zo aan te vullen. Daarom sporen wij elkaar aan om onze verschillende gaven te gebruiken. In onze samenkomsten zien wij uit naar de ontmoeting met God; dat blijkt uit onze lofprijzing, onze gebeden en het onderzoeken van zijn woord.  Wij willen putten uit onze gereformeerde visie en geschiedenis, maar willen niet vastzitten aan menselijke gewoonten en regels. Wij willen een gemeente van Christus zijn, zoals de Bijbel ons dat leert.

 Omgeving (onze roeping naar de buitenwereld).

Als zendingsgemeente hebben wij een missie. Wij zijn het licht in de wereld (Mat. 5:14) en willen dat in praktijk brengen in onze omgeving. De liefde van God willen wij uitdelen aan anderen door middel van ons houding en onze daden. Wij zoeken naar manieren om onze omgeving uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. In onze samenkomsten streven wij naar diepgang, maar we willen ook laagdrempeligheid zijn voor mensen die zoeken.