Preken beluisteren

Ochtenddienst 30-09-2018 Stud. J.P. Balder

Liturgie van de ochtenddienst op 30-09-2018

Welkom

Votum en groet

Zingen: Opwekking 510 en 609

Gebed

Moment met de kinderen

Zingen: Opwekking 661, 638 en 645

Schriftlezing: Lucas 24 vers 13-32

Zingen: Opwekking 680 en 794

Collecte

Zingen: Opwekking 602

Zegen

Download

 

Middagdienst 23-09-2018 Ds. F. Schneider

Liturgie van de middagdienst op 2-09-2018

Zingen: Gezang 328

Votum en groet

Zingen: Psalm 84 vers 1 en 2

Schriftlezing: 1 Koningen 13 vers 33 tot 1 Koningen 13 vers 34

Zingen: Psalm 2 vers 2 en 4

Verkondiging met als thema: "Ongehoorzaamheid waar je van schrikt"

Zingen: Psalm 13 vers 1, 3 en 14

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 42

Zegen

Download

Ochtenddienst 16-09-2018 Pastor P. van Veelen

Liturgie van de ochtenddienst op 16-09-2018

Welkom

Zingen: Opwekking 355 en Opwekking 356

Beginwoorden: Spreuken 1 vers 21

Zingen: Opwekking 355

Schriftlezing: Efeze 4 vers 25-32

Zingen: Opwekking 343

Schriftlezing: Jacobus 3vers 1-13

Zingen: Psalm 131 vers 3

Overdenking

Zingen: Psalm 119 vers 40, Opwekking 59 en Gezang 473 vers 3

Zingen: Slotlied Zingende gezegend 270

Zegen

Orgelspel

Download

Ochtenddienst 23-09-2018 Pastor P. van Veelen

Liturgie van de ochtenddienst op 23-09-2018

Zingen: Opwekking 32

Beginwoorden: Markus 3 vers 35

Zingen: Opwekking 25

Schriftlezing: Hebreeën 10 vers 2 en 25

Zingen: Opwekking 59

Schriftlezing: Jesaja 57 vers 14-16 en 1Thessalonicenzen 5 vers 1-11

Zingen: ELB 72 vers 1 en 5

Verkondiging met als thema: "Bemoedigen doet goed"

Zingen: Opwekking 378

Zingen: Psalm 72 vers 4 en 7

Zegen

Download

Middagdienst 09-09-2018 Ds. S. Zijlstra

Liturgie van de middagdienst op 09-09-2018

Welkom

Zingen: Psalm 100 vers 1, 2 en 3

Votum en groe

zingen: Psalm 100 vers 4

Schriftlezing: 1 koningen 16 vers 29 tot 1 Koningen 17 vers 16 en Johannes 7  vers 37 tot 40a

Zingen: Psalm 63 vers 1en 2

Verkondiging met als thema: "Overleven in tijden van droogte"

Zingen: Gezang75 vers 1, 2, 5 en 6

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 399 vers 1 en 3

Zegen

Download