Wormerland geeft om...

Wormerland geeft om ... April 2012

Wormerland geeft om ...

image001

Nieuwsbrief april 2012

Nieuwsbrief Wormerland geeft om...
Project Kilangala in Tanzania
Wormerland geeft om... is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Wormerland.
Gironummer 9697733 t.n.v. Wormerland geeft om...
Postadres Florastraat 51, 1531TB Wormer

De nieuwsbrief is uit want er valt het één en ander te vertellen over het project Kilangala.
Ds Hendricks is eind 2011 naar Tanzania geweest en doet hierbij zijn verslag. Verder oriënteert de werkgroep zich op een nieuw project dat eind van dit jaar gaat starten.

We kregen het voor elkaar

Eindelijk kunnen de kinderen naar de lagere school in Kilangala wgo201204 img1
Mede mogelijk gemaakt door Wormerland geeft om....

Tijdens ons laatste bezoek verstrekte de overheid in Namanyere ons een brief waarin zij bevestigen dat zij vanaf 2012 voor een onderwijzer zullen zorgen. In 2012 voor één onderwijzer, in 2013 voor twee onderwijzers enz. We kunnen ons concept van groeischool gaan uitvoeren.[ ieder jaar een klas erbij]
En dat hebt u als donateurs van Wormerland geeft om...., mede mogelijk gemaakt.

Het klaslokaal waar straks de eerste klas van de lagere school, [geheel gemeubileerd en ingericht] gaat beginnen, staat er al kant-en-klaar te wachten op de kinderen.

En dat mede dank zij uw goede giften!

wgo201204 img2In afwachting van toestemming van de overheid zijn wij enkele jaren geleden begonnen met de bouw van drie lokalen. Mede door sponsoring vanuit Wormer voor meubeltjes zijn de klassen helemaal klaar voor de toekomst.

We hebben al in één van de nieuwe klassen proefgedraaid. De kinderen uit de hoogste klas van de kleuterschool kregen een rugzakje met hun schoolspullen en liepen, voorafgegaan door allerlei 'belangrijke' mensen, naar de nieuwe klas op het schoolterrein. Mozes Siame, de manager van de missie, en Herman Hendricks van stichting ProTanZ verrichten de opening.

Hoe zat het ook alweer?
Kleuterschool
in januari 2006 startte Ineke Alberda een kleuterschool voor de kinderen in Kilangala. Na haar overlijden daar in maart 2006 zette haar assistent de klas door. In januari 2007 werd begonnen met de bouw van een kleuterschool met drie klassen. Dit schitterende gebouw was in 2008 klaar. Sinds die tijd krijgen de kleuters uit Kilangala en omstreken op hun eigen niveau les. Ook krijgen ze iedere dag maïspap, een welkome aanvulling op de maaltijd. De schoolprestaties van de kinderen worden alom geroemd.
Zij kunnen lezen en schrijven en rekenen tot 50 en kunnen zodoende zeer goed meekomen op de lagere school. De onderwijzers zijn dorpsgenoten die een jaar lang een opleiding daarvoor gevolgd hebben.
De kleuterschool draagt de naam 'Ineke Alberda'. Naast onderwijs krijgen de kinderen veel aandacht en liefde.

De lagere school
Daar draait het nu om, de lagere school in Kipande, een naburig dorpje, is zoals alle scholen in Tanzania zwaar overbezet. Het gemiddelde aantal leerlingen ligt tussen de zestig tot honderd per klas. Op die manier is natuurlijk nauwelijks onderwijs te geven. Na het succes van de kleuterschool kwam er dan ook al gauw de vraag naar een 'Ineke Alberda ' lagere school.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor een lagere school is participatie van de overheid noodzakelijk. Immers het betalen van leerkrachten is voor een stichting als ProTanZ op den duur onmogelijk. Al eerder had de overheid verteld voor het idee te voelen, maar concrete toezeggingen bleven uit.
Toch was ProTanZ al begonnen met de bouw van nieuwe lokalen, die eventueel ook een andere functie zouden kunnen krijgen, mocht de steun van de overheid niet doorgaan.

En nu verder!
Nu die toezegging er echt is zal de eerste klas in gebruik genomen worden. En dat dankzij uw hulp. Maar nu willen wij ook verder gaan. Drie klassen zijn er al, maar we willen er dus nog vier bij. Twee schoolmeesterhuizen worden nu gebouwd, maar ook daar willen we dat er meer van komen. Beroep op uw steun U begrijpt het al. Wij willen nog een keer een beroep doen op uw steun. Het is voor een geweldig project, goed onderwijs voor kinderen in lokalen met maximaal 40 kinderen.
'Ineke Alberda is ook een kwaliteitsbegrip' naast de 'Ineke Alberda kleuterschool' een 'Ineke Alberda lagere school' in Kilangala. De start is er, wij hopen dat u weer meehelpt.

Met vriendelijke groet,
Herman Hendricks.

Bezoek ook eens www.protanz.nl
De site over ons scholenproject in Kilangala, Tanzania.

Projecten afbouwen en weer op- nieuw beginnen.
Zoals u hebt kunnen lezen is het Kilangala project in een laatste en beslissende fase gekomen. Gestart als een project voor kleuters en nu op weg naar een volwaardige basisschool met het ministerie van Onderwijs als serieuze partner.
De werkgroep hanteert een aantal uitgangspunten om de kans van slagen van een project te vergroten.
Hier zijn ze nog even op een rijtje.
• Projectmatige hulp, dus geen salarissenen structurele voedselhulp.
• Goede informatievoorzienig en financiëleverantwoording.
• Financiële ondersteuning voor eenperiode van circa 3 jaar.

Het project Kilangala voldoet aan deze criteria vooral door de recente ontwikkelingen. We gaan met dit project nog zeker door tot het einde van 2012. Met het geld dat wij in kas hebben kunnen er na verdubbeling door het 'Zeister Zendingsgenootschap', via ProTanZ nog twee schoollokalen gebouwd worden. En laten wij er dan nog voor zorgen dat er van de nieuwe giften twee huizen voor de leerkrachten komen.

2012 wordt dus het laatste jaar dat de  werkgroep het project Kilangala zal ondersteunen. In de afgelopen maanden zijn er vanuit de achterban van de kerken verschillende voorstellen gedaan voor een nieuw project. De werkgroep heeft bij haar keuze ook hier weer de genoemde criteria gevolgd.

We zijn dan ook verheugd een goed project te kunnen presenteren. Deze keer een project vanuit onze Nederlands Gereformeerde gemeente, 'De Wijngaard'. Op de volgende pagina treft u een korte introductie van het project aan.

Vrijwilligers zetten zich in voor aids- en weeskinderen in Zuid-Afrika
De voorbereidingen zijn achter de rug. Tickets en het verblijf zijn geregeld. Bijna twintig vrijwilligers van diverse kerken uit Noord-Holland steken op dit moment handen uit de mouwen in Zuid-Afrika. Samen zijn zij op 10 april gestart met de bouw van een multifunctioneel centrum van 90m².
De Stichting Zending Zuid-Afrika heeft naar Madadeni, een Township van de  stad Newcastle, de zendingspredikant Ds. Sietse Veenstra uitgezonden. Als Stichting willen we niet alleen het Evangelie bij de Zulu's brengen, maar ook laten zien dat we als kerk wat voor de gemeenschap willen betekenen. Via de Stichting worden microkredieten verstrekt, voorbeelden hiervan zijn:
• Sinds enkele maanden wordt de huidigeruimte ook gebruikt als crèche voor de allerkleinsten, daardoor verdienen twee vrouwen zo hun inkomen.
• Ook wordt er een internetcafé geëxploiteerd.

Diverse aanvragen voor een microkrediet zijn nog in behandeling. Het huidige gebouw is te klein maar wordt goed benut: De Sociale Dienst van de gemeente Madadeni vergadert er enkele keren per week. Drie keer in de week wordt er in de middag een "avondschool" gehouden.
Het nieuwe centrum komt naast het huidige gebouw. Dit gebouw moet vanaf begin mei 2012 ruimte gaan bieden voor de opvang van de vele aids- en weeskinderen die hier in de omgeving wonen. Zij kunnen straks hier terecht voor voedsel, medicijnen, verzorging en het maken van huiswerk. De Sociale Dienst van Madadeni zal zorgen voor personeel en medicijnen.
Binnenkort zullen we de ervaringen kunnen horen van de vrijwilligers uit Noord Holland. Iedereen heeft zijn eigen ticket betaald en voor eten en een slaapplek  was gezorgd. Het is een groep heel enthousiaste mensen.
Het bestuur van de Stichting zending Zuid-Afrika – Wormer stelt: " We gaan daar aan de slag, maar wel samen met de zwarte bevolking. We geven de aanzet, maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. We gaan nu kinderen uit één wijk helpen, maar de aanvraag is er al om te komen helpen in een andere wijk in deze immense stad van 850.000 bewoners.

Zaterdag 12 mei hopen we het multifunctioneel centrum feestelijk in gebruik te gaan nemen".
Uiteraard houden we u op de hoogte van alle vorderingen in Zuid-Afrika.

Financieel jaarverslag 2011.
De werkgroep heeft afgelopen jaar bovenop een flink bedrag gezeten. We sloten het jaar af met € 8227,- op de bankrekening. Doordat we in december 2010 en in februari 2012 aan de stichting ProTanZ overmaken ziet het overzicht er vertekend uit. Ook lijken de kosten nu onevenredig hoog. Daarbij moet in acht genomen worden dat het overzicht van 2010 er prachtig uit zag en dat voor 2012 wederom het geval zou moeten worden.
We mochten in 2011 een bedrag van € 2620,- ontvangen van donateurs en kerken terwijl de kosten (druk- en bankkosten) met € 459,- aan de hoge kant zijn in verhouding. Dit komt ondermeer doordat we slechts éénmaal in 2011 uw donatie hebben gevraagd. Voor 2012 gaan we er direct tegenaan met een nieuwsbrief/voorjaarsactie en kunnen we melden dat er € 5000,- is overgemaakt naar ProTanZ.

Wormerland geeft om ... 2011

Wormerland geeft om … 

 Nieuwsbrief januari 2011 

 

Nieuwsbrief Wormerland geeft om…

Projecten Kilangala in Tanzania

Wormerland geeft om… is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Wormerland.

Gironummer 9697733 tnv Wormerland geeft om…

Postadres Florastraat 51, 1531TB Wormer

De werkgroep 'Wormerland geeft om...' is een samenwerking tussen de kerken uit de gemeente Wormerland. Middels donateurs ondersteunen wij afwisselend projecten voor een bepaalde periode. Momenteel steunen we de school in Kilangala, Tanzania. Dit project is onder leiding van ds. H. Hendricks, voormalig ds. te Wormer. Ondersteuning vindt plaats via de stichting Protanz welke tot doel heeft genoemd project te faciliteren.

 

We zijn er nog!

Het afgelopen najaar moest u een nieuwsbrief van ons missen. De gebruikelijke aktie vergezeld van een acceptgiro die we altijd in oktober/november houden is verruild voor een winteraktie.

De winteraktie voorzien we ook van een acceptgiro maar die dient meer als adressticker want zoals u elders in de brief kunt lezen zien we liever via internetbankieren gestort; elk beetje helpt!

 

Ervaringen uit Kilangala.

In deze brief treft u het relaas van Nelleke van Nieuwenhuizen.

Via het Zeister Zendings Genootschap kwam zij in contact met Protanz en dus met Herman en Ineke Hendricks. Zij was welkom in Tanzania om hen te ondersteunen bij hun activiteiten. Niet lang na de eerste kennismaking overleed Ineke. Haar bezoek aan Tanzania is toen niet

doorgegaan. In 2010 is zij alsnog naar Kilangala voor drie maanden afgereisd.

 

Een hele reis, een groot avontuur en voor ons een bron van informatie. Ze woonde en werkte in Kilangala

 

 

Op de internetsite

(nellekeuitzeist.waarbenjij.nu) kunt u haar ervaringen in het Tanzaniaanse lezen (en die van haar man Eric). Om u enig beeld te geven waarom het zo nodig is dat we onze steun geven aan de school in Kilangala quote ik een enkele passages uit haar reisverslag als ze een bezoek brengt aan een andere school;

 

 

 

..Afgelopen dinsdag ben ik naar de kleuter-, en basisschool geweest in Kipande. Kipande ligt 3 kilometer van ons vandaan. Een wandeling van een dik half uur, maar het was erg leuk want er gaan veel kinderen die kant op. De kleuterschool bestaat uit zo’n 30 kinderen die gehuisvest zijn in een schuur. Kinderen zitten gewoon in het zand en de leraar heeft alleen een schoolbord en verder niets! De leraar is een wat oudere man die de kinderen op een hele leuke manier bezig weet te houden; een geboren acteur. De kinderen zouden ter ere van mijn bezoek pap krijgen, maar dat feest ging niet door, want er was geen geld voor suiker. Echt, jullie hebben geen idee hoe arm de mensen hier zijn. Na een uurtje vertrokken we naar basisschool. De kinderen van de kleuterschool in colonne achter ons aan.....Er zitten bijna 1000 kinderen op deze school verdeeld over 7 klassen. Gelukkig komen ze niet allemaal elke dag, maar gemiddeld zitten er 60/70 kinderen in een klas. Er zijn tafels en stoelen voor ongeveer 10 kinderen per klas, de rest van de kinderen zit en schrijft op de grond. Een mierenhoop van kinderen die natuurlijk allemaal wel nieuwsgierig waren naar die blanke mevrouw...Kortom een hele ervaring. Kilangala mag zich gelukkig prijzen met zo'n prachtige school...

 

U leest het goed; zoveel kinderen en gelukkig komen ze niet allemaal (tegelijk). De school in Kilangala is opgezet met ongeveer 30 kinderen per klas. Met uw steun is er voor elk kind meubilair en materiaal te realiseren, is er elke dag pap (want op een lege maag...) en kan elk kind elke dag onderwijs genieten.

In de tweede greep die ik uit haar reisverslag heb gedaan noemt ze een aantal zaken op die voor ons zo vanzelfsprekend zijn dat je haast niet kunt voorstellen dat het nodig is;

 

 

...Ik hou er niet zo van om geld te vragen, maar mochten er mensen zijn die wat geld willen doneren dan hou ik me natuurlijk aanbevolen. Het leuke is dat je met weinig geld hier al veel kan doen!Ik heb wat dingen op het oog wat ik graag gerealiseerd zou willen zien.
In het gezin van Moses is een meisje opgenomen wat oorspronkelijk in het weeshuis woont. Ze doet veel in het huishouden, kookt, zorgt voor de jongste zoon en gaat ook elke dag naar school. Ze heeft het dus behoorlijk druk. Het is een hele kiene meid die nu in de laatste klas van de basisschool zit. Ik zou het leuk vinden om haar naar de middelbare school te laten gaan op kosten van Nederland. Dit kost ongeveer 100 euro, inclusief schooluniform. Moses heeft haar al uit het weeshuis gehaald en in zijn huis opgenomen,en zal blij zijn dat iemand anders schoolkosten kan betalen.
Verder is geld voor diesel welkom. Zonder diesel kan de generator niet draaien en zonder generator geen computerlessen. Ik geef nu 1,5 uur les als de generator draait voor het hele dorp, maar het zou mooi zijn als we de lestijden uit kunnen breiden zodat er ook meer mensen les kunnen krijgen, maar dan is er diesel nodig en daar is geen geld voor..2 uur gebruik electra kost ongeveer 7 en een halve euro en dat is veel!!! De meisjes op de naaiopleiding willen graag geld hebben om stof te kopen zodat ze kunnen oefenen met de naaimachine.
Op de middelbare school gaat een groep van 25 jonge lui naar een paasconferentie in Sumbawanga. Ze moeten een eigen bijdrage leveren van 2 euro voor vervoer, eten enz,Voor de meesten een groot probleem. De nursery vindt het fijn als ze de kinderen suiker in de pap kunnen blijven geven. Een paar voorbeelden waar het geld aan besteed zou kunnen worden!...

 

Ik hoop dat u ook deze ronde weer ruimhartig wilt doneren zodat we samen Kilangala kunnen voorzien van een onderwijsvoorziening die de kinderen aldaar een grotere kans op een betere toekomst kan bieden!

 

Ontvangen verslag van Nelleke Nieuwenhuis.

 

In het begin van 2010 vertrok ik voor 3 maanden vrijwilligerswerk in Kilangala. De reis er naar toe is indrukwekkend; een lange reis in het vliegtuig, dan een lange dag in een bus en weer een lange, spannende dag in een jeep naar het dorp. De laatste etappe met de jeep is 300 kilometer, waar je 10 uur over doet…..de weg is slecht….

 

Maar dan! Een mooi dorpje met stenen huizen en gebouwen en ook echte Afrikaanse hutten, een kerk, een ziekenhuisje een school, gebouwen waar vakopleidingen worden gegeven en niet onbelangrijk; vriendelijke gastvrije mensen die met elkaar het vele werk doen.

 

 

Ik heb in die maanden me bezig gehouden met de “Ineke Alberda kleuterschool” Een prachtig gebouw met 3 klaslokalen waar kinderen uit het dorp en het nabijgelegen dorp les krijgen van 1 juf en 3 meesters. De kinderen gaan graag naar school, ze leren er lezen, schrijven en rekenen, de juf en meesters zijn lief en om 10 uur is er pap! Een geweldig cadeau voor de kinderen. Veel kinderen gaan zonder ontbijt naar school omdat ze vaak uit arme gezinnen komen en dan is het natuurlijk heel fijn als je op school pap krijgt!

 

Naast de kleuterschool staan 3 nieuwe lokalen te wachten op de kleuters die naar de lagere school kunnen. Helaas werkt de overheid erg traag en laten de voorbereidingen lang op zich wachten. De kinderen oefenen met rekenen en schrijven op leitjes met krijt en af en toe mogen ze werken met potlood en een schriftje!

 

Ook kinderen uit een ander dorp komen naar school. Kinderen van 4 en 5 jaar lopen 4 kilometer heen en 4 kilometer terug om naar school te kunnen. Als het regent komen ze niet, ze worden dan helemaal nat en regenjas en hebben ze niet en ook geen paraplu’s en vaak ook geen droge kleren. Dan maar thuis blijven.

 

 

 

 

 

 

Om de school draaiende te houden is het geweldig dat er bijdragen uit Nederland komen! Schriftjes, leitjes, krijtjes, suiker in de pap, schooluniformen; alles kost geld en de mensen in het dorp zijn arm en kunnen niet veel bijdragen aan de school.

 

Ik heb met erg veel plezier in het dorp gewoond en gewerkt. Het is heerlijk om te zien met hoeveel plezier de kinderen en personeel bezig zijn met de school en ik hoop van harte dat ze hun werk met jullie hulp kunnen voortzetten.

Nelleke Nieuwenhuis

 

Wilt u meer weten over de ervaringen van Nelleke in Kilangala, ga dan naar de site: nellekeuitzeist.waarbenjij.nu

 

Kort financieel jaaroverzicht 2010

Het afgelopen jaar mochten we van de donateurs bijna vier duizend euro ontvangen. Dit stelde ons in staat om een donatie richting de Stichting Protanz te sturen van vijf duizend euro. Met een kostenpost betalingsverkeer van ruim vijftig euro komen we zo op een kostenratio van 1%. Deze wordt dubbel gedekt door de rente van honderd euro. Het saldo op de rekening loopt iets terug.

 

Voor hen die een gedetailleerd financieel overzicht willen inzien, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep: Wilco de Best, telefoon: 075 616 0064. 

 

Uw gift en de belasting

Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Uw bijdragen voor Kilangala gaan direct naar de stichting Protanz welke beschikt over een ANBI erkenning.


 


Bijdragen kunnen worden gestort op gironummer 9697733 tnv Wormer geeft om…De Nieuwsbrief zal ook te vinden zijn op www.ngk.nl/wormer. Met het invullen van uw e-mail adres zou u ons helpen om de kosten zo laag mogelijk te houden. U krijgt dan de nieuwsbrief digitaal. Ook als u al donateur was/bent is dit mogelijk.

Wormerland geeft om... maart 2009

Wormerland geeft om .... maart 2009

 Lees verder